Sebuah Peta Perjalanan Rohani

picture1-1

1.Gilgal
Tempat Awan di siang hari dan api di malam hari.Yosua 5:9.Kehapuskan cela Mesir Itu daripadamu.
Mesir melambangkan dosa.Tempat anda melupakan kehidupan lama.(Lambang kelahiran baru dan dosa-dosa yang telah dibasuh)
2 Raja-Raja 2:1

Di Gilgal kita segera melupakan kengerian dari Mesir kita,(kita perlu Kuasa Adikodrati)untuk mengeluarkan kita.Elisa menuju ke Betel.Kita harus mendapat bahagian ganda.Pergi ke Betel.

2.Betel
Ia menjadi takut lalu berkata,”Alangkah seramnya tempat ini!Pastilah ini RUMAH ALLAH,PINTU GERBANG SURGA.”BETEL”,yang berarti RUMAH ALLAH.Kejadian 28:10-17
Yakub/Israel yang sebenarnya adalah UMAT PILIHAN Allah sendiri,dia masih juga berkata;“Hidupku tersembunyi dari TUHAN,dan hakku tidak diperhatikan Allahku?”Gambaran orang Kristen yang selalu berfikiran Tuhan tidak memperhatikan .

Perjanjian Tuhan

picture3-1
Kejadian 28:14
Keturunanmu akan sebanyak DEBU di bumi.Mereka akan memperluas wilayah mereka ke segala ARAH,dan melalui engkau dan keturunanmu,Aku akan MEMBERKATI SEMUA BANGSA di bumi.

Gilgal & Betel
Elia mendirikan sekolah di Gilgal dan Betel untuk melatih “NABI-NABI” baru.“Berkatalah Elia kepada Elisa,”Baiklah tinggal di sini,sebab TUHAN menyuruh aku ke Betel.”2 Raja-Raja 2:2-3

picture2-1

Betel
Tempat samuel pertama-tama mendengar Suara Allah.Namun,Saul telah menolak Firman.Beberapa orang yang tiba di Betel berhasil luar biasa,sementara lainnya “gagal”.

3.Yerikho
Tempat Peperangan Tembok-tembok runtuh berantakan.Iblis akan melawan anda,menyerang “kewangan anda,tubuh anda,pikiran anda,keluarga anda.”Di situlah juga anda menjumpai “Panglima Balatentera Tuhan” .

Jangan Tunda Perjalanan Anda.

Perangkap-Perangkap.

Kepuasan Diri & Kejenuhan”Jangan mahu perhatian dialihkan,setidak-tidaknya oleh daging.Pengalihan perhatian ialah musuh jiwa anda.

 

3.Terus Menuju Yordan

Elisa melakukan dua hal:

1.Ia merobek pakaian lamanya,menunjukkan terlepasnya manusia lama dan masa lalu.Lepaskanlah yang lama agar Allah dapat mengerjakan hal yang baru dalam hidup anda.

Sebuah Penglihatan Rohani
2. (Lukas 18:35-43)Bartimeus,seorang buta yang mengenakan “jubah” yang lazimnya dipakai orang buta sesuai adat istiadat Ibrani.Siapapun yang mengenakan “jubah” itu dikenal sebagai “buta”& tak berdaya.Bawalah orang itu ke sini.”

Bertimeus membuang jubahnya,sebelum menerima mujizatnya.Jubahnya yang melambangkan ketergantungannya kepada Allah sepenuhnya.Ia melepaskan yang lama untuk menerima yang baru.*Kalau ingin menikmati jamahan kuasa Roh Kudus,kita juga harus menanggalkan jubah kesombongan kita,kekristenan tradisi beralih kepada yang baru…penyembahan dalam roh dan kebenaran.

Tetapi yang paling baik ialah Kalau saudara dapat memberitakan RENCANA-RENCANA ALLAH….1 Korintus 14:5b….

Advertisements

One Response to “Sebuah Peta Perjalanan Rohani”

  1. amin sangat diberkati….haleluya…..

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: