Si Penunggang Kuda Putih

Mereka dikalahkan oleh Si Penunggang  Kuda Putih.

Why 19:19-21-FIRMAN ALLAH

CAWAN KE 6 DITUMPAHKAN.

Why 16:12-16
12  Dan malaikat yang keenam menumpahkan cawannya ke atas sungai yang besar, sungai Efrat, lalu keringlah airnya, supaya siaplah jalan bagi raja-raja yang datang dari sebelah timur.
13  Dan aku melihat dari mulut naga dan dari mulut binatang dan dari mulut nabi palsu itu keluar tiga roh najis yang menyerupai katak.
14  Itulah roh-roh setan yang mengadakan perbuatan-perbuatan ajaib, dan mereka pergi mendapatkan raja-raja di seluruh dunia, untuk mengumpulkan mereka guna peperangan pada hari besar, yaitu hari Allah Yang Mahakuasa.
15  “Lihatlah, Aku datang seperti pencuri. Berbahagialah dia, yang berjaga-jaga dan yang memperhatikan pakaiannya, supaya ia jangan berjalan dengan telanjang dan jangan kelihatan kemaluannya.”
16  Lalu ia mengumpulkan mereka di tempat, yang dalam bahasa Ibrani disebut Harmagedon.

Pada saat cawan ke 6 ditumpahkan, maka yang menjadi sasaran adalah sungai yang besar yang namanya sungai Efrat.

Sungai Efrat ini adalah sungai yang ke 4 yang mengalir dari Taman Firdaus untuk membasahi taman itu.
Kej 2:10-14
10  Ada suatu sungai mengalir dari Eden untuk membasahi taman itu, dan dari situ sungai itu terbagi menjadi empat cabang.
11  Yang pertama, namanya Pison, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Hawila, tempat emas ada.
12  Dan emas dari negeri itu baik; di sana ada damar bedolah dan batu krisopras.
13  Nama sungai yang kedua ialah Gihon, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Kush.
14  Nama sungai yang ketiga ialah Tigris, yakni yang mengalir di sebelah timur Asyur. Dan sungai yang keempat ialah Efrat.

Efrat ini mengingatkan kita pada suasana di Firdaus, tapi didalam Why 16:2 dikatakan bahwa sungai Efrat ini tertimpa cawan murka Allah dan akibatnya menjadi kering.

Kalau yang semula sungai ini dibutuhkan untuk membasahi Taman Eden agar taman itu tetap subur, sekarang sebaliknya sungai itu menjadi kering dan bahkan dapat dijadikan jalan raya dimana raja-raja yang datang dari sebelah timur siap untuk menjalani sungai yang menjadi kering ini.
Coba kita bandingkan dengan kitab
Yes 11:15-16
15  TUHAN akan mengeringkan teluk Mesir dengan nafas-Nya yang menghanguskan, serta mengacungkan tangan-Nya terhadap sungai Efrat dan memukulnya pecah menjadi tujuh batang air, sehingga orang dapat melaluinya dengan berkasut.
16  Maka akan ada jalan raya bagi sisa-sisa umat-Nya yang tertinggal di Asyur, seperti yang telah ada untuk Israel dahulu, pada waktu mereka keluar dari tanah Mesir.

Yes 51:10
10 Bukankah Engkau yang mengeringkan laut, air samudera raya yang hebat? yang membuat laut yang dalam menjadi jalan, supaya orang-orang yang diselamatkan dapat menyeberang?

Zac 10:10-12
10  Aku akan membawa mereka kembali dari tanah Mesir, dan dari Asyur Aku akan mengumpulkan mereka; Aku akan membawa mereka masuk ke tanah Gilead dan ke Libanon, sehingga tidak ada tempat lagi bagi mereka.
11  Mereka akan menyeberangi laut Mesir dan Ia akan memukul gelombang di laut, sehingga segala tempat yang dalam di sungai Nil menjadi kering. Kebanggaan Asyur akan diturunkan dan tongkat kerajaan Mesir akan lewat.

Sungai Efrat ini bersumber dari 2 anak sungai di Turki Timur yaitu sungai Murad – sungai Su dan sungai Kara Su.
Sungai Efrat mengalir sepanjang 1.800 km ke teluk Persia.

Pada saat airnya pasang, kedalaman sungai ini mencapai 2,5 m.
Sungai Efrat ini termasuk sungai terbesar di Asia Barat.

Banyak kota penting termasuk kota Babel terdapat di tepi sungai ini didataran sebelah selatan.

Kalau kita lihat letak kota ini diteluk Persia, maka terjadinya perang Harmagedon ini berada disana.
HARMAGEDON: tempat pertemuan dalam adegan akopaliptis Hari Besar Allah Yang Maha Kuasa.

Dalam peristiwa penumpahan cawan ke 6 ini terjadi suatu peristiwa besar, dimana Iblis dengan sekutunya yaitu Antikrist dan nabi palsunya, mengumpulkan para raja-raja dibumi ini untuk diajak perang melawan Allah.
Why 16:13-14
13  Dan aku melihat dari mulut naga dan dari mulut binatang dan dari mulut nabi palsu itu keluar tiga roh najis yang menyerupai katak.
14  Itulah roh-roh setan yang mengadakan perbuatan-perbuatan ajaib, dan mereka pergi mendapatkan raja-raja di seluruh dunia, untuk mengumpulkan mereka guna peperangan pada hari besar, yaitu hari Allah Yang Mahakuasa.

Tempat mereka berkumpul ini disebut Harmagedon.
Jadi Harmagedon ini adalah suatu tempat terjadinya suatu peperangan antara Iblis bersama sekutunya (yaitu Antikrist dan nabi palsu) dan raja-raja dibumi ini diajak untuk melawan Allah.

Bagaimana kesudahannya?
Mereka dikalahkan oleh sipenuggang Kuda Putih.
Why 19:19-21
19  Dan aku melihat binatang itu dan raja-raja di bumi serta tentara-tentara mereka telah berkumpul untuk melakukan peperangan melawan Penunggang kuda itu dan tentara-Nya.
20  Maka tertangkaplah binatang itu dan bersama-sama dengan dia nabi palsu, yang telah mengadakan tanda-tanda di depan matanya, dan dengan demikian ia menyesatkan mereka yang telah menerima tanda dari binatang itu dan yang telah menyembah patungnya. Keduanya dilemparkan hidup-hidup ke dalam lautan api yang menyala-nyala oleh belerang.

hell

21  Dan semua orang lain dibunuh dengan pedang, yang keluar dari mulut Penunggang kuda itu; dan semua burung kenyang oleh daging mereka.

Siapakah pahlawan yang menunggang kuda ini?
Disitu namanya disebutkan: FIRMAN ALLAH.
Why 19:11-16
11  Lalu aku melihat sorga terbuka: sesungguhnya, ada seekor kuda putih; dan Ia yang menungganginya bernama: “Yang Setia dan Yang Benar,” Ia menghakimi dan berperang dengan adil.
12  Dan mata-Nya bagaikan nyala api dan di atas kepala-Nya terdapat banyak mahkota dan pada-Nya ada tertulis suatu nama yang tidak diketahui seorangpun, kecuali Ia sendiri.
13  Dan Ia memakai jubah yang telah dicelup dalam darah dan nama-Nya ialah: “Firman Allah.”
14  Dan semua pasukan yang di sorga mengikuti Dia; mereka menunggang kuda putih dan memakai lenan halus yang putih bersih.
15  Dan dari mulut-Nya keluarlah sebilah pedang tajam yang akan memukul segala bangsa. Dan Ia akan menggembalakan mereka dengan gada besi dan Ia akan memeras anggur dalam kilangan anggur, yaitu kegeraman murka Allah, Yang Mahakuasa.
16  Dan pada jubah-Nya dan paha-Nya tertulis suatu nama, yaitu: “Raja segala raja dan Tuan di atas segala tuan.”

Roh najis yang menyerupai katak:
Why 16:13-14
Katak-katak yang banyak pernah bermunculan diseluruh kota Mesir ketika Tuhan menjatuhkan tulah yang ke 2.
Kel 8:1-4
1  Berfirmanlah TUHAN kepada Musa: “Pergilah menghadap Firaun dan katakan kepadanya: Beginilah firman TUHAN: Biarkanlah umat-Ku pergi, supaya mereka beribadah kepada-Ku;
2  jika engkau menolak membiarkannya pergi, maka Aku akan menulahi seluruh daerahmu dengan katak.
3  Katak-katak akan mengeriap dalam sungai Nil, lalu naik dan masuk ke dalam istanamu dan kamar tidurmu, ya sampai ke dalam tempat tidurmu, ke dalam rumah pegawai-pegawaimu, dan rakyatmu, bahkan ke dalam pembakaran rotimu serta ke dalam tempat adonanmu.
4  Katak-katak itu akan naik memanjati engkau, memanjati rakyatmu dan segala pegawaimu.”

Katak ada dimana-mana, sungai Nil penuh dengan katak. Katak ini gambar dari roh najis.
Kalau air sungai itu menjadi sumber kesegaran bagi manusia, maka sumber itu sudah dinajiskan.

Katak katak masuk dalam kamar tidur. Kamar tidur bicara soal hidup pernikahan. Tempat tidur sudah dinajiskan.
Ibr 13;4
4 Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur, sebab orang-orang sundal dan pezinah akan dihakimi Allah.

1 Tes 4:3-8.
3  Karena inilah kehendak Allah: pengudusanmu, yaitu supaya kamu menjauhi percabulan,
4  supaya kamu masing-masing mengambil seorang perempuan menjadi isterimu sendiri dan hidup di dalam pengudusan dan penghormatan,
5  bukan di dalam keinginan hawa nafsu, seperti yang dibuat oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah,
6  dan supaya dalam hal-hal ini orang jangan memperlakukan saudaranya dengan tidak baik atau memperdayakannya. Karena Tuhan adalah pembalas dari semuanya ini, seperti yang telah kami katakan dan tegaskan dahulu kepadamu.
7  Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus.
8  Karena itu siapa yang menolak ini bukanlah menolak manusia, melainkan menolak Allah yang telah memberikan juga Roh-Nya yang kudus kepada kamu.

Katak masuk didalam dapur.  Makan minum juga dinajiskan.

Sungai Efrat kering menjadi jalan raya bagi raja-raja yang datang dari sebelah timur. Ini bukan raja-raja yang diajak bersekongkel melawan Allah, tapi ini raja-raja datang dari arah matahari terbit disebelah timur.

surga-dan-bumi-2-638
Didalam kitab Why 5:10 dikatakan:Imam dan raja-raja itu adalah kehidupan yang sudah ditebus dari dunia ini dan disucikan oleh darah Anak Domba.
10 Dan Engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan, dan menjadi imam-imam bagi Allah kita, dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi.”

Why 16:15
15 “Lihatlah, Aku datang seperti pencuri. Berbahagialah dia, yang berjaga-jaga dan yang memperhatikan pakaiannya, supaya ia jangan berjalan dengan telanjang dan jangan kelihatan kemaluannya.”

Semoga kita semua dipersiapkan menyongsong datangnya hari Tuhan.
Tuhan Yesus memberkati kita semua.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: